Waarom er geen duurzaamheid is zonder gelijkheid

By:
Posted: 16/09/2020
Category: Sustainability
Tags: , , ,
Comments: 0

De Verenigde Naties hebben een volledige lijst van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) opgesteld, waarvan de 10e tot doel heeft de ongelijkheid te verminderen. Het verminderen van ongelijkheid is de allereerste stap in het plannen van een duurzame toekomst. Het is echter onmogelijk om in de behoeften van het heden te voorzien zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, wanneer individuen over de hele wereld hun rechten worden ontzegd. Als we het hebben over duurzaamheid, wordt de term zelf gedefinieerd als:

“het vermogen om in de behoeften van het heden te voorzien zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen, bestaande uit de drie P’s: people, profit, planet.”

Mensen vormen een belangrijk aspect van duurzaamheid. Mensen op #1 zetten is daarom erg belangrijk bij Freshtable. Mensen worden geconfronteerd met constante dagelijkse vooroordelen, op sociale media, op straat, op school, op het werk, door middel van grappen en stereotypen. Reflectie is de eerste stap die een individu kan zetten om gelijkheid te bereiken door vooroordelen, oneerlijke behandelingen en institutioneel racisme te bestrijden. Freshtable is vastbesloten om een ​​gemeenschap van steun op te bouwen en kennis te delen over het huidige onrechtsysteem. Zoals eerder benoemd is een van de drie pijlers van duurzaamheid ‘mensen’, wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot gelijke kansen. We zetten ons in om bij te dragen aan verdere reflectie en verandering. Dat doen we door het versnellen van kansen op de arbeidsmarkt voor statushouders (voormalige vluchtelingen), omdat we geloven in inclusiviteit in elke vorm.

Van onze bedrijfsstrategie tot onze leiderschapsstijl en dagelijkse activiteiten, echte duurzaamheid wordt alleen bereikt wanner gelijkheid wordt bereikt. Hoe zijn de twee elementen dan precies met elkaar verweven buiten het drie P-concept? Eén woord: crisis.

 

De vluchtelingen- en klimaatcrisis

De vluchtelingencrisis en de klimaatcrisis… deze twee termen zijn de afgelopen tien jaar meer dan je je kunt voorstellen in het nieuws geweest. Beide onderwerpen domineren steeds meer afzonderlijk de politieke agenda, maar zijn meer met elkaar verweven dan men zou denken.

De wereldwijde ontheemding neemt sinds 2007 toe. Enkele van de redenen voor deze ontheemding zijn ontsnapping aan vervolging, onstabiele politieke situaties, werkloosheid en natuurrampen. De huidige mondiale politiek is er niet in geslaagd gerechtigheid voor ontheemden te ondersteunen en te garanderen; en wendde zich zelfs tot een strenger onwelkom beleid. Momenteel bevindt de wereldwijde ontheemding zich op een recordhoogte, met meer dan 41 miljoen binnenlandse ontheemden en bijna 26 miljoen vluchtelingen.

FEITEN: Een vicieuze cirkel van migratie en klimaatverandering.

  1. Sinds 2008 worden jaarlijks 26,4 miljoen mensen gedwongen hun huis te verlaten als gevolg van extreme weersomstandigheden
  2. Jaarlijks raken meer dan 200.000 mensen in Bangladesh ontheemd als gevolg van erosie van rivieroevers
  3. In 2020 zullen naar verwachting 75-250 miljoen mensen onvoldoende toegang hebben tot water in Sub-Sahara Afrika.
  4. De gevolgen van de extreme droogte in Syrië die voorafging aan de burgeroorlog van 2011 worden door klimaat- en veiligheidsexperts vaak aangehaald als toenemende spanningen, die ernstige onrust en gedwongen ontheemding veroorzaken

 

 

Onze rol

Als duurzaam inclusief bedrijf voelen we ons verantwoordelijk om ons steentje bij te dragen en een platform te bieden aan onze Fresh Family waarin onderwerpen over sociale rechtvaardigheid kunnen worden besproken.

Omdat we met je willen praten over de klimaat- en vluchtelingencrisis en onze houding als maatschappelijk verantwoord bedrijf, willen we volgende week de lancering van ons nieuwe platform aankondigen. In deze podcast nodigen we experts, burgers, nieuwe bemanningsleden en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan een dialoog waarin we de hoge noodzaak van het bespreken van dit onderwerp benadrukken. Als duurzaam inclusief bedrijf voelen we ons verantwoordelijk om ons steentje bij te dragen en een platform te bieden aan onze Fresh Family waarin onderwerpen over sociale rechtvaardigheid kunnen worden besproken. Hierover de komende week meer!

Moria, Griekenland: momenteel zitten 13.000 mensen zonder onderdak

Ten slotte willen we de huidige gebeurtenissen in Griekenland en het opmerkelijke werk dat onze partners bij Movement On The Ground verrichten, onder de aandacht brengen. De afgelopen dagen hebben we vernomen dat er verschrikkelijke branden zijn uitgebroken in Moria, het grootste vluchtelingenkamp van Europa (ook wel dorp genoemd), waardoor bijna 13.000 mensen zonder onderdak zijn achtergebleven. Het dorp was om te beginnen overvol en er zijn geen oplossingen voorgesteld om de catastrofale gevolgen van de brand op te vangen. De meeste mensen leven momenteel in onmenselijke omstandigheden zonder alternatieven. Een situatie die zelfs voorafging aan de huidige staat van het dorp, aangezien de bewoners tijdens de COVID-19-pandemie werden geconfronteerd met onmenselijke levensomstandigheden tijdens de lockdown-periode.

 

 

Hoe kan ik helpen?

Europese solidariteit is nu belangrijker dan ooit. Als je op wat voor manier dan ook wilt helpen, ga dan naar www.freshtable.nl/donate of ga direct naar www.movementontheground.nl voor meer informatie.

 

 

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts