Klimaatrechtvaardigheid

By:
Posted: 24/02/2021
Category: Sustainability
Comments: 0

“Sta op, laat je horen en vecht voor wat juist is” – Hilda Flavia Nakabuye, intersectionele milieuactiviste

Onrechtvaardigheid op milieugebied

Een van de belangrijkste principes van Freshtable is sociale inclusiviteit. We worden gedreven door een sociaal doel: het creëren en versterken van een gemeenschap terwijl we de talenten erkennen van diegenen die onterecht worden beoordeeld door culturele stereotypen en veronderstellingen. Discriminatie, en meer specifiek racisme, is een integraal onderdeel van vele organisaties, wat leidt tot een voortdurende strijd voor gelijke rechten en erkenning. Als onderdeel van “Black History Month” willen we aandacht vestigen op milieu racisme en onrecht dat aanwezig is in het milieubeleid in de wereld.

Wat is klimaatrechtvaardigheid?

Klimaatvaardigheid: is de eerlijke behandeling en zinvolle betrokkenheid van alle mensen, ongeacht ras, huidskleur, nationaliteit of inkomen, met betrekking tot de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van milieuwetten, -voorschriften en -beleid.

Actuele problemen met het milieurechtssysteem

Als we kijken naar milieurechtvaardigheid in de Verenigde Staten, bestudeerden burgeractivisten voor het eerst milieurechtvaardigheid  toen ze keken naar de hoeveelheid stortplaatsen gelokaliseerd in voornamelijk Afro-Amerikaanse gemeenschappen. Zij ontdekten dat de correlatie tussen ras, inkomen en woonplaats van invloed was op verschillende uitkomsten, bijvoorbeeld dat Afro-Amerikanen een grotere kans hadden om aan milieurisico’s te worden blootgesteld.  Deze groep word ook geconfronteerd met onevenredig grote effecten van milieuprocessen en -beleid, evenals met ongelijkheden bij de levering van milieudiensten zoals afvalverwijdering. Dit probleem doet zich natuurlijk ook voor in Europa, waar minderheidsgroepen in Europese landen een groter risico lopen op milieu discriminatie omdat zij eerder het slachtoffer zijn van discriminatie en worden afgezonderd in achtergestelde gebieden langs de grenzen, of in vluchtelingenkampen.

Waarom we ons zorgen moeten maken

Het verbeteren van het milieubeleid is al een strijd, een strijd die jij niet alleen hoeft aan te gaan. Verbeteringen in ecologisch beleid zijn essentieel, maar zijn op de lange termijn simpelweg onhoudbaar en ineffectief als hun kern gebaseerd is op ongelijkheid. Bij Freshtable hebben we als doel onszelf en elkaar te onderwijzen, onszelf op de hoogte te houden van institutioneel racisme en voortdurend te streven naar het verminderen van de impact ervan op de samenleving. Voordat we een echte duurzame samenleving kunnen creëren, hebben we eerst een samenleving met gelijkheid nodig.

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts